رزمندگان سایبری313 بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا اباصالح المهدی(عج) ...::پایگاه جامع گرافیک سایبری::... اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصار و شیعته و المسشهدین بین یدیه http://rc313.ir 2018-04-19T23:58:44+01:00 text/html 2013-09-10T13:56:17+01:00 rc313.ir رنجر سایبری پوستر * تا آخر ایستاده ایم* http://rc313.ir/post/250 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>بسم الله الرحمن الرحیم</b></font><br><br>سلام<br><br>پوستر تا آخر ایستاده ایم آماده شده است به دو صورت:<br><br>1- با آرم سایت<br><br>2- بدون آرم سایت<br><br><b><font color="#009900"><br><font color="#006600">*استفاده از پوستر با ذکر صلوات برای سلامتی و فرج امام زمان(عج) روحی فداک بلا مانع است*</font></font></b><br><br><font color="#FF0000"><b>*برای دیدن تصویر با کیفیت اصلی روی عکس ها کلیک کنید*</b></font><br><br><font color="#3333FF"><b>با آرم</b></font><br><br><a href="http://mp313.ir/i/upload/1/1378849750.png" target="_blank" title=""><img src="http://mp313.ir/i/upload/1/1378851337.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><font color="#000099"><b>بدون آرم</b></font><br><br><a href="http://mp313.ir/i/upload/1/1378858447.png" target="_blank" title=""><img src="http://mp313.ir/i/upload/1/1378900963.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><font color="#33CC00"><b>اللهم عجل لولیک الفرج</b></font><br><br><br></div> text/html 2013-09-07T14:29:16+01:00 rc313.ir رنجر سایبری شخصیت،سیره و سبک زندگی امام علی(ع) در کلام ولایت http://rc313.ir/post/248 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">(بسم الله الرحمن الرحیم)</font></b></font><br><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بشریت همواره به آشنایی با ابعاد اقیانوس شخصیت حضرت امیرالمومنین(ع) نیازمند است</span></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7926678167/Untitled_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><br><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-08-22T11:03:06+01:00 rc313.ir رنجر سایبری اهانت بزرگ گوگل به پیامبر(ص) و مسلمانان + سند http://rc313.ir/post/246 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)</b><br><br>پس از اینکه چند گزینه دیگر برای مشاهده نمونه های این کلمه در جملات را درخواست می‏کنید، ناگهان با عبارت "أنتم المسلمون لستم سوى جهلاء، و قتلة وإرهابیین، و عباد الله أكبر الشیطان،... که ترجمه اش این است...<br><br><img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1392/06/01/IMG10263894.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" height="163" width="422"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-22T10:42:56+01:00 rc313.ir رنجر سایبری حکم شکستن قسم چیست؟ http://rc313.ir/post/245 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>قسم‌هایی که معمولاً از روی عادت برای امور عادی و کم‌ارزش‌، بر زبان جاری می‌گردند، در عین حال که نامطلوب و شایستة پرهیز هستند لغو و بی‌اعتبار شمرده شده و اسلام هیچ گونه عقوبتی را چه دنیوی و چه اخروی بر آن مترتب نمی‌سازد.<br><br><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/1243_002.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="235" hspace="0" vspace="0" width="391"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-22T10:41:58+01:00 rc313.ir رنجر سایبری عکس/ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ http://rc313.ir/post/244 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br><br></b><a href="rc313.ir" target="_blank" title=""><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/5/31/391606_285.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;" height="298" width="453"></a><br></div> text/html 2013-08-22T10:26:06+01:00 rc313.ir رنجر سایبری گناهی که زندگی را تیره و تار می‌کند و مانع استجابت دعا می‌شود http://rc313.ir/post/243 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b><span style="font-weight: bold;"> امام جعفر صادق</span> علیه السلام فرمودند:<div><span style="font-size: 12px;">گناهی كه نعمت ها را تغییر مى دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. </span></div><div><span style="font-size: 12px;">گناهى كه پشیمانى مى آورد، قتل است. </span></div><div><span style="font-size: 12px;">گناهى كه گرفتارى ایجاد مى كند، ظلم است. </span></div><div><span style="font-size: 12px;">گناهى كه آبرو مى بَرد، شرابخوارى است.</span></div><div><span style="font-size: 12px;">&nbsp;گناهى كه جلوى روزى را مى گیرد، زناست. </span></div><div><span style="font-size: 12px;">گناهى كه مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خویشان است.</span></div><div><span style="font-size: 12px;">گناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تیره و تار مى كند، نافرمانى از پدر مادر است.<br><br></span><br><img src="http://mp313.ir/i/icons/e32.png" alt="i/icons/e32.png"><div><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);"><br>متن حدیث:</span></div><div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">اَلذُّنوبُ الَّتى تُغَیِّیرُ النِّعَمَ البَغىُ وَ الذُّنوبُ التَّى تورِثُ النَّدَمَ القَتلُ وَ الَّتى تُنزِلُ النِّقَمَ الظُّلمُ وَالَّتى تَهتِكُ السُّتورَ شُربُ الخَمرِ وَ الَّتى تَحبِسُ الرِّزقَ الزِّنا وَ الَّتى تُعَجِّلُ الفَناءَ قَطیعَةُ الرَّحِمِ وَالَّتى تَرُدُّ الدُّعاءَ وَ تُظلِمُ الهَواءَ عُقوقُ الوالِدَینِ؛</span></div><br></div><div style="text-align: left;" align="center"><br>«علل الشرایع، جلد 2، ص 584»</div><br></div><br></div> text/html 2013-08-22T10:21:41+01:00 rc313.ir رنجر سایبری تصاویر/غبار روبی ضریح‌حضرت‌معصومه(س) http://rc313.ir/post/242 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br></b><br> السلام علیک یا فاطمه المعصومه(س) <br><br><img alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/242914/5567/resized/resized_391580_462.jpg" style="display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px; border: 0px none;" height="243" width="397"><br></div> text/html 2013-08-22T10:17:36+01:00 rc313.ir رنجر سایبری آزمایشگاه سرّی Google X کجاست و چه می‌کند؟ http://rc313.ir/post/241 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>"آزمایشگاه سری گوگل" از پروژه‌هایی است که شاید در میان کاربران گوگل کمترکسی از آن اطلاع داشته باشد. از آزمایشگاهی که پروژه‌های سرّی این کمپانی در آن اجرا می‌شود اطلاعات چندانی دردسترس نیست. راه‌اندازی این‌مجموعه با توجه به سوابق امنیتی و اطلاعاتی آن بی‌شک مورد حمایت سیاستگذاران آمریکاست.<br><br><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/5/22/385487_283.jpg" height="157" width="445"><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:20:10+01:00 rc313.ir رنجر سایبری ساخت جدیدترین جنگنده پیشرفته ایرانی http://rc313.ir/post/240 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b><br>معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به فعالیت­های صورت گرفته در جهت خودکفا کردن نیروهای مسلح اعلام کرد: نیروی تخصص محور نهاجا در حال تولید هواپیمای جنگی جدیدی است.<br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/124732717_PhotoA.jpg?itok=wYvZrNNJ" alt="ساخت جدیدترین جنگنده پیشرفته ایرانی" title="ساخت جدیدترین جنگنده پیشرفته ایرانی" height="181" width="403"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:15:39+01:00 rc313.ir رنجر سایبری چند دهه پس از سوزاندن مسجد الاقصی http://rc313.ir/post/239 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>با گذشت چند دهه از اقدام صهیونیستها در به آتش کشیدن مسجد الاقصی؛ اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تخریب کامل این مسجد و بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین مادری خود در سایه سکوت کشورهای عربی و حمایتهای گسترده آمریکا همچنان ادامه دارد. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/alalam_635126925340141175_25f_4x3.jpg?itok=9UIKuSgR" alt="چند دهه پس از سوزاندن مسجد الاقصی" title="چند دهه پس از سوزاندن مسجد الاقصی" height="168" width="441"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:13:32+01:00 rc313.ir رنجر سایبری پیش بینی سیا از "جنگ بزرگ" در شامات http://rc313.ir/post/238 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) پیش‌بینی کرد بزودی جنگی با مرکزیت "بیروت" بین سوریه، لبنان و اسرائیل درمی‌گیرد که دامنه‌های آن خیلی زود سراسر منطقه را در بر خواهدگرفت. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/390441_605.jpg?itok=UPmeJnR0" alt="پیش‌بینی سیا از &amp;quot;جنگ بزرگ&amp;quot; در شامات" title="پیش‌بینی سیا از &amp;quot;جنگ بزرگ&amp;quot; در شامات" height="187" width="426"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:08:39+01:00 rc313.ir رنجر سایبری ترویج لیبرالیسم،مثل بازی دومینو! http://rc313.ir/post/237 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>آمریکایی ها به گونه ای به مردم القا می کنند که تنها راه نجات و آزادی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، مسیر و الگویی خواهد بود که غرب به آنان ارائه خواهد کرد و این الگو و گفتمان چیزی نیست جز گفتمان لیبرال دموکراسی. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/hdgfs6457.jpg?itok=ayZgXPZY" alt="ترویج لیبرالیسم، مثل بازی دومینو!" title="ترویج لیبرالیسم، مثل بازی دومینو!" height="166" width="434"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:03:00+01:00 rc313.ir رنجر سایبری تصاویری از حاج محمود کریمی در جبهه http://rc313.ir/post/236 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>از جمله گروه سرودهایی که به جبهه اومدند این گروه سرود بود که تک خونش در حال حاضر مداح معروف تهرونه. اونها برای ولادت امام زمان(ع) در تابستان سال ۶۵ در اردوگاه دز و در جمع رزمندگان لشکر ده سیدالشهداء(ع) برنامه اجرا کردند. <br><br><img alt="" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-05/30/13920530000206_PhotoL.jpg" height="203" width="431"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T15:00:27+01:00 rc313.ir رنجر سایبری ««شبیه سازی انسان»» از منظر رهبر معظم انقلاب http://rc313.ir/post/235 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>رئیس پژوهشگاه رویان دیدگاه مقام معظم رهبری درباره «شبیه‌سازی انسان» را تشریح کرد. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/139205301012106141022783.jpg?itok=WWt-FMZG" alt="«شبیه‌سازی انسان» از منظر رهبر معظم انقلاب" title="«شبیه‌سازی انسان» از منظر رهبر معظم انقلاب" height="176" width="383"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T14:58:10+01:00 rc313.ir رنجر سایبری فرمانده گمنام مدافعان مراقد اهل بیت(ع)+تصاویر http://rc313.ir/post/234 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)</b></div><div align="center"><br>تیپ ذوالفقار به فرماندهی «ابوشهد» و «ابوهاجر» و با عضویت مجاهدان عراقی، وظیفه مراقبت از حرم حضرت زینب(س) و مناطق شیعه نشین اطراف دمشق را برعهده دارد.<br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/421823.jpg?itok=GlKVMov8" alt="فرمانده گمنام مدافعان مراقد اهل بیت(ع) +عکس " title="فرمانده گمنام مدافعان مراقد اهل بیت(ع) +عکس " height="172" width="388"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T14:49:21+01:00 rc313.ir رنجر سایبری توصیه امام علی(ع) برای حفظ زیبایی زن http://rc313.ir/post/233 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>وقتی به فلسفه و ریشه ی بی حجابی می نگریم، می بینیم، حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می گردد و برهنگی و بدحجابی، سقوط و انحطاط معنوی و فکری و پیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را به ارمغان می‌آورد. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/index.jpg?itok=2nagNPTl" alt=" توصیه امام علی(ع) برای حفظ زیبایی زن" title=" توصیه امام علی(ع) برای حفظ زیبایی زن" height="153" width="379"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T14:46:04+01:00 rc313.ir رنجر سایبری بسیجی خمینی از تیر خلاص نمی ترسد http://rc313.ir/post/232 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>دلم می خواست پهلویم را با نیزه بشکافند، حمزه شدن را تجربه کنم، گلویم را بشکافند حسین شدن، دست‌هایم را جدا کنند، عباس شدن، که این همه را خدا بر من بخشید و من از خدا خواستم زینب بشوم تا پیام استکبارستیزی‌ام را در تاریخ جاری کنم. <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/30/13920328000616_PhotoA.jpg?itok=iZ7yGIkc" alt="بسیجی خمینی از تیر خلاص نمی‌ترسد" title="بسیجی خمینی از تیر خلاص نمی‌ترسد" height="164" width="379"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T14:43:17+01:00 rc313.ir رنجر سایبری قدیمی ترین در چوبی حرم امام رضا(ع)+عکس http://rc313.ir/post/231 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b>چهارچوب درب دارالسیاده دارای سه حاشیه تزیینی با نقش گیاهی طرح لوتوس (نیلوفر آبی) ونقش گره پنج وشش منبت کاری شده وطرح تزیینی لوتوس به عنوان یک نقش کلیدی وشاخص در هنرهای قرون هفتم وهشتم هجری قمری مورد استفاده قرارمی گرفته است . <br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/content/images/story/92-05/30/18183_344.jpg?itok=aZh_mA_Z" alt="قدیمی‌ترین در چوبی حرم امام‌ رضا(ع) +عکس" title="قدیمی‌ترین در چوبی حرم امام‌ رضا(ع) +عکس" height="198" width="400"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-08-21T14:37:44+01:00 rc313.ir رنجر سایبری نمایی متفاوت از حجره روحانی http://rc313.ir/post/230 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br><br></b><br>حجره‌نشینی از یادگارهای دوران طلبگی و یکی از بخش‌های مهم زندگی هر طلبه است که همواره با خاطرات فراوانی همراه است؛ سکونت در حجره می‌تواند زمینه‌ساز و آغازی بر رشد علمی، معنوی و اجتماعی هر طلبه و فرصتی طلایی برای خودسازی او باشد.<br><br>حوزه‌های علمیه فرصت‌ها و سوژه‌های ناب و متفاوت فراوانی دارد که حکایت آن از زبان عکاسان هنرمند شنیدن دارد و چه بسا موقعیت‌ها و سوژه‌هایی که ما و شما بارها و بارها از کنار آن گذشته‌ایم، اما چشم دوربین در کسری از ثانیه آنجا توفق کرده و آن زیبایی را به ثبت رسانده است. <a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-05/30/13920529000620_PhotoL.jpg" rel="shadowbox[images3];title="> </a><br><br><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-05/30/13920529000620_PhotoL.jpg" rel="shadowbox[images3];title="><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/content/images/story/92-05/30/13920529000620_PhotoL.jpg?itok=_U0W0ZFp" alt="نمایی متفاوت از حجره روحانی" title="نمایی متفاوت از حجره روحانی" height="231" width="452"> </a><br></div> text/html 2013-08-21T14:35:04+01:00 rc313.ir رنجر سایبری اسلحه شخصی مقام معظم رهبری http://rc313.ir/post/229 <div align="center"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)<br></b><br>همین تفنگی كه این جا توی فیلم دیدید روی دوش من است، كلاشینكف خودم است. یعنی شخصی است و ارتباطی به دستگاه دولتی ندارد. كسی یك وقت به من هدیه كرده بود. كلاشینكف مخصوصی است كه برخلاف كلاشینكفهای دیگر، یك خشاب پنجاه تایی دارد.<br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/content/images/story/92-05/26/agha.jpg?itok=UPR2A4b1" alt="اسلحه شخصی مقام معظم رهبری " title="اسلحه شخصی مقام معظم رهبری " height="180" width="409"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7864690107/edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div>